„Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,33b-37)

Oto król stoi przed Piłatem. Jakże inny od wszystkich władców świata. Czy chciałbyś mieć takiego władcę? Poniżonego, ubiczowanego, zakrwawionego? Wszyscy Go opuścili, gdy „zasiadł na tronie” na Golgocie. Wszyscy, także Ty i ja…

 

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i w budynku