„Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny” (Mt 2,1-12)

 

Jakże narodziny dziecka potrafią wywołać skrajne emocje. Od przerażenia u Heroda i całej Jerozolimy do uradowania się Mędrców. „Swoi” go nie chcieli, „obcy” gotowi byli znieść niewygody i poświęcić szmat czasu by przyjść na chwilę i złożyć dary. Wszystko zależy od serca gotowego otworzyć się na Boży dar. Swoją drogą dzisiejsza ewangelia odzwierciedla również postawy rodziców, którzy dowiedzieli się, że będą mieli dziecko. Jednych to zaskoczy i zasmuci, innych napełni wielką radością. Warto uświadomić sobie jedną prawdę. Ponieważ Bóg jest dawcą życia, każde poczęte dziecko jest jego darem. Jeśli zamkniemy się na Boga, to automatycznie zamkniemy się na Jego dary.