JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA (25.11.2018)


1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu. Odmówimy Litanię do NSPJ i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi. Za odmówienie publiczne tego Aktu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Jeszcze w tym tygodniu, do piątku włącznie, spotykamy się na modlitwie wypominkowej za naszych zmarłych.
4. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.
5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.
6. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego parafialnego odpustu.
7. Dzisiaj po mszy św. o godz. 12.00 zapraszam na spotkanie dzieci przygotowujące się do I Komunii św.


XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (18.11.2018)

1. Pan Jezus zapewnia nas, że chociaż niebo i ziemia przeminą, to Jego słowa nie przeminą. Wierzymy we wszystko, co objawił nam Zbawiciel. Mamy Mu ufać aż się wszystko spełni, a wtedy będziemy odpowiednio przygotowani na Jego powtórne przyjście.
2. Obchodzimy dzisiaj Odpust w naszej parafii. Msza św. z kazaniem odpustowym o godz. 12.00. Po Mszy św. agapa w salkach na dole.
3. Codziennie w listopadzie, pół godziny przed msza św. wieczorną, spotykamy się na modlitwie wypominkowej za naszych zmarłych.
4. W czwartek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii, pamiętamy w modlitwie o panu Krzysztofie, który muzyką i śpiewem towarzyszy nam w podniosłym przeżywaniu liturgii.
5. Za tydzień, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej.